¿Què és l’amiant?

 

L’amiant o asbest va ser un material molt utilitzat en la construcció durant els anys 60-70 per a la fabricació de ciment. Amb el pas dels anys s’ha comprovat que aquest mineral porta amb si seriosos problemes per a la salut. Pot causar fibrosis pulmonar i diversos tipus de càncer per la inhalació de les seves partícules en suspensió.

Actualment, es troba prohibit en més de 50 països i existeixen empreses especialitzades en la seva extracció.

L’amiant s’ha convertit en una plaga escampada pel món, que segueix operant pertot arreu:  .Als països, en els quals es va prohibir, fa pocs anys, perquè segueix instal·lat en les construccions existents i continua desprenent petites fibres, que van a parar a l’aire, al sòl i a l’aigua i que, de manera invisible, acaben ingerint-se o inhalant-se i donant lloc a malalties malignes i molt doloroses.

En altres països, perquè encara se segueix extraient i transformant legalment.

Actualment existeixen empreses especialitzades en la seva extracció. Aquestes empreses es troben registrades en el RERA (Registre d’Empreses amb el Risc d’Amiant).

Totes les empreses el plànol de les quals d’actuació es desenvolupi dins de les labors relacionades amb la desamiantització, retirada de fibrociment, o qualsevol tipus d’activitat relacionada amb l’amiant, han de trobar-se inscrites en el RERA. Aquesta inscripció és obligatòria i imprescindible per llei. La inscripció es pot realitzar a través del següent enllaç:

http://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Registre-dEmpreses-amb-Risc-per-Amiant-RERA?category=7451ec68-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

CAT