icon-c14

"L'amiant s'ha demostrat altament cancerígen i cal fer les actuacions d'una forma controlada"

RETIRADA D'AMIANT

ORL com a empresa especialitzada en la retirada d'amiant es troba registrada al RERA. (Registre d'Empreses acreditades per a la Retirada de Amiant).

Actuem sobre cobertes d'amiant, plaques d'uralita i façanes de fibrociment així com el transport i la corresponent gestió de residus.

Per poder realitzar aquestes actuacions s'han d'aprovar una sèrie de requisits administratius a l'abast de totes les empreses, a través d'òrgans d'inspecció, per minimitzar els riscos generats per les fibres d'amiant als treballadors que efectuen la seva manipulació.
L'aplicació més habitual de l'amiant és en les plaques ondulades de fibrociment (plaques d'Uralita), panells, envans i també en canals, dipòsits i conductes d'aigua. L'amiant és altament tòxic i pot causar càncer de pulmó, a més de mesotelioma maligne així com el mal conegut com asbestosi.

El nostre equip de descontaminació, integrada per sistemes homologats de filtrat i depuració de l'aire i aigua, que es trasllada al lloc on s'han de realitzar els treballs de retirada d'amiant disposa dels certificats corresponents per als nostres mitjans tècnics, havent aprovat tots els requisits legals oportuns per poder efectuar la retirada i tractament de materials amb amiant pel nostre personal format i preparat.

CAT