Desembussos

Descripció Del Servei

Els equips de Hidrotec compleixen amb la normativa aplicable, tant a nivell de seguretat com a nivell mediambiental. En aquest sentit, els nostres vehicles estan autoritzats per al transport de residus tant per la ARC (Agència de Residus de Catalunya) com per la AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona). Garantim un servei ràpid, amb les mínimes molèsties i sobretot professional, evitant d’aquesta manera actuacions que puguin produir danys costosos a les xarxes de sanejament i abocaments accidentals que generin sancions administratives al client. El nostre equip de professionals estudia i analitza el problema tenint en compte el context d’actuació, oferint la solució més adequada i econòmica en cada cas.

Recomanem actuar al mateix moment que es tingui la sospita d’un possible embús, ja que d’aquesta manera minimitzarem la possibilitat que es presentin problemes majors en el conjunt d’elements que componen la xarxa de sanejament i al mateix temps evitarem abocaments d’aigües residuals que poden posar en risc la salut.

Descripció del servei

Aquests sistemes de rehabilitació tenen moltes més avantatges que el tradicional sistema de substitució mitjançant obra. Entre aquests avantatges destaquem els següents:

  • Econòmic: són els mètodes de reparació de canonades més econòmics del mercat.
  • Ràpid i sense molèsties: no genera sorolls ni olors.
  • Estanqueïtat garantida: s’aconsegueixen eliminar les juntes interiors.
  • Versàtil: s’aplica tant a trams verticals com a horitzontals i inclinats.
  • Sostenible: cuida el medi ambient posat que no es generen residus i la despesa energètica és inferior.

Prèviament a la rehabilitació, Hidrotec realitza una inspecció de la canonada mitjançant un equip de càmera de TV per conèixer l’estat real de la mateixa i detectar les patologies presents. Una vegada realitzada aquesta inspecció, els tècnics d’ Hidrotec analitzen el resultat obtingut i valoren el sistema de rehabilitació més adequat i econòmic en cada cas.

Hidrotec disposa de diversos sistemes de reparació interna de canonades. Entre ells destaquen els següents sistemes:

  • Sistema de rehabilitació puntual Part-Lining
  • Sistema d’ encamisat mitjançant mànega contínua
  • Sistema per projecció SprayForm
CAT